CORONA

RICHTLIJNEN NAV HET VIRUS COVID-19 


1/ We vragen u om NIET naar Medikuregem te komen.

 

2/ In geval van ziekte of ongemak of voor een persoonlijke vraag ivm uw gezondheid: telefoneer naar het onthaal van Medikuregem (02/522.32.87).

Uw huisarts of een vervangende arts zal u terugbellen om uw vragen te beantwoorden en u te helpen.

Tijdens het weekend wordt u doorverwezen naar de wachtdienst. Ga niet onnodig naar de spoedopnames van de ziekenhuizen.

 

Dank voor uw medewerking!

DIRECTIVES À LA SUITE DE VIRUS COVID-19


1/ Nous vous demandons de NE PAS se rendre à Medikuregem.

 

2/ En cas de maladie ou inconvenient ou pour toute question personelle concernant votre santé : téléphonez à l’acceuil de Medikuregem (02/522.32.87).

Votre médecin ou un médecin remplaçant vous recontactera pour répondre et pour répondre à vos questions.

Pendant le weekend votre appel est dévié vers la garde de médecine générale. Evitez de vous rendre aux urgences des hôpitaux quand ce n’est pas strictement nécessaire.

 

Merci pour votre collaboration


3. Stress
    


NL - omgaan met stress

FR - Gérer-le-stress-durant-COVID-19

EN - Coping with stress

AR - Gérer-le-stress-durant-COVID-19


4. Conflict


Nederlands (NL) - www.youtube.com/watch?v=CCZ6uCjMK34&feature=youtu.be


5. Mondmaskers – Masque Buccal – Face Mask


Nederlands (NL) - maakjemondmasker.be

Français (FR) - faitesvotremasquebuccal.be

English (EN) - makefacemasks.com


6. Hulpdiensten Familiaal Geweld - Service d'aide Violence Conjugale et Intrafamiliale


Nederlands (NL) - 1712.be/

Français (FR) - www.ecouteviolencesconjugales.be/


7. Hulp - Soutien


Wat kun je doen om andere Brusselaars te helpen tijdens de coronacrisis? En hoe kun je zelf hulp vragen? "Brussels helps" probeert om mensen bij elkaar te brengen.

Een gratis telefoonnummer (0800 35 243) ter beschikking van de Brusselaars om vragen over sociale noodsituaties te beantwoorden.

Het gratis telefoonnummer is bereikbaar tussen 8 uur en 20 uur op weekdagen en tussen 10 uur en 18 uur in het weekend.

www.impactdays.co/brusselshelps/

www.vgc.be/brusselshelps


Psychotherapeutische interventietool: www.iedereenok.be/


Qu’est-ce que vous pouvez faire pour aider d'autres Bruxellois pendant la crise Corona? Et comment pouvez-vous chercher de l’assistance? « Brussels helps » aide à unir les gens.

Un numéro de téléphone gratuit (0800 35 243) est à la disposition des Bruxellois pour répondre aux questions sur des urgences sociales.

Le numéro vert de Bruxelles-Soutien est accessible de 8h à 20h en semaine et de 10h à 18h pendant le week-end.

www.impactdays.co/brusselshelps/

info-coronavirus.spfb.be/bruxelles-soutien/


Intervention en ligne psychothérapeutique: www.toutlemondeok.be/

Appui téléphonique par les services de santé mentale bruxellois: oxi90.com/


8. Covid19 test: Vragenlijst/Enquête


Met behulp van een paar eenvoudige vragen kunt u inschatten of u door een arts moet worden gezien of niet.

À l’aide de quelques questions simples, vous pouvez estimer si vous devez être vu par un médecin ou non.

https://chat.mybingli.com/#/covid

 

MEER INFO? PLUS D'INFO? 

Info-coronavirus.be

Copyright @ All Rights Reserved Medikuregem

Webmaster: Kristof Thues

Privacyverklaring